O FUNDACJI

Fundacja dla Zdrowia powołana została w trudnym dla większości pacjentów okresie zmian w funkcjonowaniu polskiej służby zdrowia. Głównym celem działania Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz promocji zdrowego trybu życia. Będziemy wspierać i prowadzić inicjatywy o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym. Chcemy umożliwić osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych związanych z ich zdrowiem, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Jednocześnie Fundacja dla Zdrowia chciałaby rozpocząć integrację środowisk popierających cele realizowane przez fundację. Założone cele Fundacja dla Zdrowia chciałaby realizować dzięki funduszom zebranym od firm i instytucji zainteresowanych realizowaniem takich samych celów jak Fundacja.

Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Fundacji.

 

Zespół Fundacji dla Zdrowia